Bomila Resort Oy tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Bomila Resort Oy
Osoite: Golftie 14 B, 79600 Joroinen
Sähköposti: petteri.ruuskanen@bomila.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petteri Ruuskanen
Golftie 14 B, 79600 Joroinen
040 067 9982 • petteri.ruuskanen@bomila.fi

3. Rekisterin nimi

Bomila Resort Oy:n asiakas- ja työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Bomila Resort Oy:n työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja käytetään yritystoiminnan tarpeisiin sekä yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toteuttamisesta sekä laskutukseen ja yhteydenpitoon tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedot  majoitusvarausjärjestelmästä saatavat asiakastiedot sekä mm. YTJ-tietokantatietojen pohjalta.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse petteri.ruuskanen@bomila.fi tai postitse Golftie 14 B, 79600 Joroinen.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.